ul. Magnoliowa 13
Bielany Wrocławskie
tel: 512 374 797

Kadra

Kinga Wojtak - psycholog

Ukończyłam psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Mam doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi jak i z osobami dorosłymi. Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Psychologiczno- Psychiatrycznej we Wrocławiu na stanowisku psychologa i psychoterapeuty, a także współpracuje z Przedszkolami. Pracuje z dziećmi i ich rodzicami m.in. rozwiązuję problemy przedszkolne, szkolne, rodzinne, emocjonalne, zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, trudności emocjonalnych, psychoterapią w nurcie psychodynamicznym. Posiadam także uprawnienia pedagogiczne.

W swojej pracy w Przedszkolu realizuję następujące zadania:

  • - obserwacja dzieci w grupach;
  • - prowadzenie z dziećmi indywidualnych zajęć stymulujących rozwój poznawczy i emocjonalny;
  • - konsultacje dla Rodziców i Nauczycieli;

 

 

Ewelina Babiarz- Słoniewska to pedagog z powołania, ma kreatywne podejście do sposobu przekazywania wiedzy dzieciom. Jest osobą

posiadającom zdolności plastyczne i kuglarskie, co pozwala na tworzenie ciekawych rekwizytów na zajęcia. Pani Ewelina preferuje pracę z

dziećmi w grupach, uważa że taki sposób pozwala maluchom na nabywanie zdolności współżycia w społeczeństwie.

Ukończyła Pedagogikę Specjalną, Niedostosowanie Społeczne oraz Pedagogikę Leczniczą, Zintegrowanie Nauczanie Wczesnoszkolne i

Przedszkolne. Cały czas poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach pedagogicznych i kursach dokształcających.

 

 

 

 

Alicja Sędzielowska- nauczyciel w grupie „Żabki”

Pani Alicja jest pedagogiem z wykształcenia i z zamiłowania. Jest osobą ciepłą, miłą i spokojną co pomaga jej w relacjach z podopiecznymi. Jako wychowawca grupy skupia uwagę na tym, by każde dziecko traktować indywidualnie, ponieważ każdy jest inny. Pani Ala używa wielu koncepcji pedagogicznych. Łączy je ze sobą, by jak najlepiej przygotować dzieci do dobrego startu w szkole. Bardzo dużą wagę przykłada do działań rozwijających sensorykę dziecka, do matematyki dziecięcej oraz do globalnego czytania. Opiera swoje działania na zdobytym doświadczeniu w pracy z dziećmi, jak i na nieustannym dokształcaniu się. To autorytety świata pedagogiki pomagają jej doskonalić się i rozumieć świat dziecka. Pani Ala jest życzliwa wobec dzieci, zwraca uwagę na ich indywidualne potrzeby. Stara się obudzić w nich ciekawość świata. Wie jak ważna jest konsekwencja i sumienność w pracy z dziećmi. Stara się przedstawiać świat który nas tacza w formie zabawy, by jak najlepiej dotrzeć do potrzeb dzieci.

 

 

WIOLETA KUDYBAwychowawca w grupieBIEDRONECZEK.

Pani Wioleta jest pedagogiem z wykształcenia i zamiłowania. Ukończyła pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą, terapię pedagogiczną oraz wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Zarówno na studiach, jak i w trakcie pracy zawodowej zdobyła wiele doświadczeń dotyczących pracy z dziećmi. Cechuje ją duży spokój, cierpliwość i dokładność. Cieszy ją wspólne odkrywanie z dziećmi tego co nowe i nieznane. Jest osobą pełną ciepła i uśmiechu oraz zrozumienia dla potrzeb małego dziecka.Jako wychowawca stara się ukazać przedszkolakom świat pełen szacunku i wzajemnej tolerancji. Uważa, że każde dziecko powinno być akceptowane i kochane, dlatego ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka - odkrywanie jego możliwości oraz wspólne pokonywanie słabości.Wobec dzieci jest przyjazna i życzliwa, ale też konsekwentna. Prywatnie szczęśliwa mama 3 letniej Julci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Facebook