Standardy ochrony małoletnich

Szanowni Rodzice!

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks

rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł na mocy tychże zmian otrzymuje brzmienie „o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym  i ochronie małoletnich” (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.)w Niepublicznym Przedszkolu Bielanek W Bielanach Wrocławskich obowiązują standardy ochrony małoletnich ( dzieci).

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników i współpracowników Niepublicznego Przedszkola Bielanek w Bielanach Wrocławskich, jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Każdy pracownik i współpracownik traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek wobec dziecka przemocy, w jakiejkolwiek formie. Pracownik i współpracownik Przedszkola realizując te cele, działa  w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych  oraz swoich kompetencji.

Standardy znajdują się w pliku do pobrania